Verzet Amazone Indianen

Nu president Bolsonaro aan de macht is, bereidt de beweging van Braziliaanse inheemse volkeren zich voor op verzet.

Braziliaanse sociale bewegingen en hun bondgenoten zetten zich schrap om te strijden voor hun rechten en milieubescherming.

1 januari 2019, door Christian Poirier (Program Director Amazon Watch)

Onofficiële vertaling

Zonder regenwoud rest er leegte in een zieltogend landschap

UPDATE

Sinds de inauguratie van dinsdag (1-1-19) heeft president Bolsonaro een frontale aanval op de mensenrechten ingezet die voor de komende tijd tegenspoed voor de minderheden en hun voorstanders in Brazilië voorspeld.

Bolsonaro opende zijn termijn door een ambtsbevel uit te vaardigen dat het mandaat van het inheemse agentschap FUNAI afschaft om inheemse gebieden te duiden en over te dragen aan het ministerie van Landbouw. Deze bruuske ommezwaai, toegesneden op ultraconservatieve facties binnen de Braziliaanse landbouwindustrie, heeft tot doel de inheemse landafbakening definitief een halt toe te roepen en een proces in gang te zetten waarmee de industriële landbouw en de winningsindustrie toegang krijgen tot inheemse gebieden.

Ondertussen heeft Bolsonaro’s bevel zijn regering gemachtigd om Braziliaanse en internationale organisaties die zich inzetten voor de verdediging van de mensenrechten en milieubescherming in het land te bespioneren en te intimideren, waarbij ze beweren dat NGO’s verantwoordelijk zijn voor het manipuleren en exploiteren van inheemse en traditionele volkeren. Deze terugdraaiingen geven een huiveringwekkend signaal van bedreigingen af waarmee de gelederen van de sociale bewegingen en de onvervangbare ecosystemen die zij in Brazilië verdedigen worden geconfronteerd.

Advocaten in de gelederen van de Braziliaanse inheemse volkeren (APIB) reageerden snel op de ongrondwettelijke order van Bolsonaro door een rechtszaak aan te spannen met de procureur-generaal waarin FUNAI werd opgeroepen om zijn mandaat te laten herstellen. Deze juridische uitdaging en andere die gericht zijn tegen de moeite die de overheid doet om activisme te vernietigen, zullen waarschijnlijk eindigen voor de “Hoge Raad” in Brazilië. Echter, schade toegebracht voor de rechterlijke instanties in het land, moet het Bolsonaro-regime ingrijpend worden aangerekend.


Verzet Amazone Indianen
Verzet Amazone Indianen ( Foto: Leonardo Milano

De inauguratie van de extreemrechtse Jair Bolsonaro, die nu president van Brazilië is, luidt een bedenkelijk tijdperk voor de mensenrechten, de bescherming van het milieu en de rechtsstaat in ’s werelds op drie na grootste democratie in. Dit is met name het geval in het Amazone-regenwoud, waar zijn regering ernaar streeft een aanval op sociaalecologische bescherming te ontketenen die ongekend is sinds het herstel van de Braziliaanse democratie, met ernstige gevolgen voor de toekomst van deze kritieke regio, zijn stewards en de wereldwijde klimaatstabiliteit .

De spannende periode na Bolsonaro’s verkiezing tot het hoogste ambt van het land hebben al een reeks incidenten opgeleverd die de storm illustreren die hij en zijn regering van plan zijn los te laten op de Amazone en zijn volkeren. Maar de verkiezing van Bolsonaro is ook een aanzet hoe een diverse en krachtige beweging – van klein tot wereldwijd – zal opstaan om zijn dreigende agenda tegen te gaan.

Sinds de verkiezing van oktober heeft Bolsonaro consequent verdeeldheid en beledigende retoriek gebruikt om de basis te leggen voor een aanval op mensenrechten en milieubescherming. Zijn vergelijking van inheemse volkeren als “dierentuindieren” beperkt tot “reservaten” die zouden moeten proberen “mens zoals wij” te zijn door hun land en levenswijze te verlaten, moet niet worden afgedaan als onwetendheid of gewoon racisme, maar eerder als een brutaal tonen hoe hij en zijn cohorten de bewaarde inheemse gebieden willen transformeren tot handelswaar om op de open markt te worden geëxploiteerd.

Bolsonaro heeft al aangekondigd dat een van de eerste taken van zijn administratie zou zijn om de formele landtoewijzing in het vruchtbare, mineraalrijke inheemse gebied Raposa Serra do Sol in de Amazone-staat Roraima te “herzien”. Het niet kunnen claimen van inheemse gebieden vormt een obstakel voor de ontwikkeling van Brazilië, zo zei hij: “Het is het rijkste gebied ter wereld, je moet het op een rationele manier exploiteren en daarnaast de indianen royalty’s geven zodat ze kunnen integreren in de maatschappij.”

Deze kromme logica van assimilatie als “integratie” weerspiegelt die van de militaire dictators van Brazilië – vaak geprezen door de verkozen president – die verantwoordelijk waren voor genocidale aanvallen tegen inheemse volkeren.

(Assimilatie: een bevolkingsgroep past zich zo volledig aan een andere groep aan dat de eigen culturele identiteit vrijwel verdwijnt. Integratie: een gedeeltelijke aanpassing aan de dominante cultuur van een land met behoud van eigen cultuurkenmerken.)

Nogmaals, deze parallellen zijn niet toevallig en gaan niet verloren in de inheemse bevolking van het land. Dergelijke verklaringen geven aan hoe industriële belangen zoals industriële landbouw en mijnbouw ongekende toegang zullen hebben tot de beschermde gebieden van Brazilië onder Bolsonaro.

Joênia Wapixana, de eerste vrouwelijke inheemse vertegenwoordiger gekozen in het Congres, sprak over Bolsonaro’s dreigende aanval op inheemse landrechten in een interview met de Braziliaanse krant O Globo, zeggende: “De afbakening van landen en bescherming van inheemse volkeren zijn in de Grondwet van Brazilië verankerd. Het zijn plichten van de staat, en ze zijn niet afhankelijk van de wil van een regering.”

Bolsonaro ziet de dingen duidelijk anders, in de overtuiging dat hij een mandaat heeft van het Braziliaanse volk om ingrijpende, ongrondwettelijke veranderingen door te voeren. Om deze doelen te bereiken heeft hij een schaamteloos corrupt kabinet bijeengebracht, waarbij leden van het beruchte landbouwers-congresblok opvallend mondig zijn gemaakt, die de ergste tendensen van de Braziliaanse industriële landbouw belichamen voor het klaarstomen van rechten en milieubescherming voor politiek en persoonlijk gewin.

Bijvoorbeeld, zijn stafchef Onyx Lorenzoni gaf openlijk toe dat hij steekpenningen had aangenomen van het door schandalen geteisterde vleesverwerkende bedrijf JBS, terwijl zijn minister van Landbouw Tereza Cristina, hoofd van het landbouwers-congresblok, op mysterieuze wijze haar persoonlijke rijkdom vergrootte met 50.000 procent sinds ze voor het eerst tot het Congres werd gekozen in 2014. De vele belangenconflicten vertegenwoordigd door deze politieke vertegenwoordigers van de Braziliaanse industriële landbouw geven aan wie de regering van Bolsonaro wil dienen.

Bolsonaro’s aankomende minister van Milieu Ricardo Salles, die een mislukte campagne hield voor het Congres en oproept tot openlijk geweld tegen “Links en de MST [Landloze Arbeidersbeweging]”, noemt klimaatverandering een “secundaire kwestie” en geeft aan dat hij tijdens zijn regering zal bezuinigen op “ideologische” milieuhandhavingsoperaties. Kort na zijn benoeming werden twee leden van de MST op brute wijze vermoord en kwamen berichten naar buiten over hoe de lakse handhaving van milieumisdrijven die door Salles zijn aangegaan een catastrofale ‘epidemie’ van giftige illegale mijnen heeft veroorzaakt die het Braziliaanse Amazonegebied doorkruisen.

Ondertussen heeft Bolsonaro aangekondigd dat hij het ministerie van mensenrechten zal afschaffen en het mandaat van het inheemse agentschap FUNAI zal verleggen van het ministerie van Justitie naar zijn pas opgerichte ministerie van vrouwen, familie en mensenrechten. Deze flagrante degradatie is gericht op het voldoen aan landbouwers-eisen om de kritische missie van FUNAI om inheemse volkeren te dienen, te ondermijnen.

Het presidentschap van Bolsonaro zal rampzalig blijken. De gevolgen van zijn institutionele aanval zijn onmeetbaar. En terwijl gespannen sociale bewegingen zich schrap zetten voor het ergste wanneer zijn regering de macht neemt, bereiden ze ook een pittig antwoord voor om zijn plannen te voorkomen.

De Nationale Inheemse Beweging van Brazilië (MNI) is een van degenen die de leiding hebben, en die zich verzet tegen straatprotesten tegen rechtszaken en haar inspanningen verdubbelt om haar boodschap aan het wereldwijde publiek uit te zenden. Vanuit Brussel sprak Sônia Guajajara, de belangrijkste inheemse stem van het land, om een ​​EU-boycot van Braziliaanse grondstoffen in verband met “sociale uitroeiing” en milieurampen.

Met een overheid die erg bestand is tegen interne druk, zijn de progressieve bewegingen van Brazilië steeds meer op zoek naar internationaal verhaal en solidariteit. Het is duidelijk dat de strijd om de inheemse rechten en de bescherming van de Amazone te verdedigen niet alleen een lokale aangelegenheid is. Als zodanig is het onze collectieve plicht om de Braziliaanse bosbeschermers bij te staan ​​omdat hun lot zo nauw verbonden is met het onze.

De campagne van Amazon Watch: “de Vernieling” is erop gericht om deze oproep te beantwoorden door zich te richten op de wereldwijde toeleveringsketens en financiële relaties die de aanvallen van vandaag op de Amazone en zijn volkeren ondersteunen. We doen dit in nauwe samenwerking met het MNI, zijn lokale partners en een brede coalitie van internationale bondgenoten.

In tijden van crisis moeten we samen optrekken om aanvallen van destructieve regeringen en industrie af te wenden. Als we een precair nieuwjaar ingaan, moeten we er rekening mee houden: onze collectieve toekomst hangt af van een eendrachtig en succesvol verzet.

Nieuwste artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.