Luiaard Kop

Luiaards passen zich veel beter aan dan we dachten.

Overgenomen uit “The Conversation” van 17 Januari 2019 en vertaald.

Lui a
Luiaard, Parkol / Shutterstck
Jan Hoole - Auteur
Jan Hoole – Auteur

Tenzij je in de tropische regenwouden van Zuid- of Midden-Amerika woont, zullen de meeste luiaards die je tegenkomt tweetenige luiaards zijn. Dit komt omdat ze in staat zijn om een ​​vrij gevarieerd dieet te eten en daarom relatief gemakkelijk in gevangenschap te houden zijn. Hun familieleden, de drietenige luiaards, daarentegen, hebben een zeer beperkt dieet, dat uitsluitend bestaat uit Cecropia: snelgroeiende boomsoorten met zacht hout en grote, sappige bladeren (een plantengeslacht uit de brandnetelfamilie (Urticaceae) met circa 25 soorten). De bomen uit dit geslacht zijn endemisch in het tropische deel van Amerika.

Dat wil zeggen, zo hebben we het altijd gezien. Een artikel dat onlangs door de Royal Society is gepubliceerd, geeft een heel ander beeld van de levensstijl van de drietenige luiaards.

De auteurs van het artikel keken naar de manier waarop de beschikbaarheid van verschillende boomsoorten, waaronder die van het geslacht Cecropia, de overleving en voortplantingssnelheid van luiaards beïnvloedde. Gezien het feit dat deze bomen het lievelingseten van de luiaards zijn, kan men verwachten dat deze specialist-luiaardsoorten er het grootste deel van de tijd in zullen doorbrengen. De auteurs ontdekten echter dat luiaards in bepaalde levensfasen hun favoriete boom soms voor andere soorten verlaten.

De dichtheid van Cecropia is van cruciaal belang voor de overleving en het reproductieve succes van volwassenen, vooral de mannetjes, maar was niet gecorreleerd met de overlevingskansen van jonge exemplaren. De auteurs schrijven het verschillende belang toe van Cecropia in verschillende levensfasen aan de vorm en groeigewoonten van de boom, en ze geven een gedetailleerde analyse van de effecten ervan.

Omdat Cecropia-soorten snel groeien en veel bladeren produceren met weinig chemische afweer in plaats van een paar bladeren die worden verdedigd door veel gifstoffen, zijn er altijd jonge, eetbare, licht verteerbare bladeren beschikbaar voor volwassen luiaards. De bladeren bevatten ook essentiële voedingsstoffen die de luiaards gezondheid houden, wat zou suggereren dat jonge dieren er ook een voorkeur voor zouden moeten hebben.

Het gebladerte van Cecropia bestaat uit een waaier van grote bladeren aan het einde van een lange stengel of tak zonder andere bladeren, waardoor het een “open structuur” heeft. Dit betekent dat de boom geen goede schuilplaats is voor jonge luiaards, die kwetsbaarder zijn voor roofdieren zoals jaguars of adelaars dan volwassenen, ook al zijn ze tamelijk goed gecamoufleerd. Evenzo kunnen moeders met baby’s kiezen voor bomen met een dikkere kruin als kraamkliniek, en teruggaan naar de Cecropia-boom als de baby ouder is.

Deze open structuur is belangrijk waar het paring betreft. Luiaards zijn solitaire wezens met een extreem slecht gezichtsvermogen en wanneer de tijd rijp is, moeten ze een partner vinden uit een wijdverspreide populatie. Omdat de mannetjes niet toegerust zijn om door het bos te rennen op zoek naar een ontvankelijk vrouwtje, is het van vitaal belang dat ze gezien en gehoord kunnen worden bij het communiceren van hun bedoelingen met de lokale vrouwtjes. Het relatief schrale loof van Cecropia-soorten is hier ideaal voor, waardoor de paringsroep van de eenzame mannetjes veel verder kan reizen dan in de dichtere kruinen van andere bomen.

Luiaard met algen
Luiaard met algen op de vacht, prima schutkleur
Kjersti Joergensen / shutterstock

De auteurs van dit artikel suggereren dat drietenige luiaards, indien nodig, kunnen leven in leefomgevingen die van minder hoge kwaliteit zijn dan oerbos. Jonge luiaards en moeders die borstvoeding geven, kunnen boomsoorten gebruiken die minder voedzaam zijn dan Cecropia om het risico van predatie te voorkomen. Dit betekent dat ze kunnen overleven op een minder gespecialiseerd dieet als het nodig is om vanwege gezinsuitbreiding tijdelijk hun natuurlijke habitat te verlaten.

Gedijen in minder gespecialiseerde leefomgevingen.

Dit kan een belangrijke bevinding zijn voor luiaards in het wild, omdat de cacaoteelt uitdrukkelijk in hun omgeving aanwezig is. Cacaobomen hebben een schaduwrijke omgeving nodig en worden in Brazilië traditioneel geteeld als onderlaag bij inheemse bosbomen. Dit is geweldig nieuws voor de drietenige luiaard, omdat deze gebieden van “AgroForest” zowel de open gestructureerde Cecropia-bomen en een verscheidenheid aan andere, dichtere overdekte soorten bieden, en dus geschikt zijn voor alle levensfasen van de luiaard. Omdat ze van commercieel nut zijn voor mensen, worden de cacaobomen ook minder snel gekapt, dus het leefgebied is relatief veilig.

Luieren
Chilling in Cecropia. Josanel Sugasti / Shutterstock

Tot nu toe werd gedacht dat drietenige luiaards geen gebruik kunnen maken van dit agro bos zoals tweetenige luiaards dat kunnen, maar dit artikel suggereert anders. Omdat het project voor agro-bosbouw in Brazilië het uiteindelijke doel heeft dat 557.500 hectare bos wordt gebruikt voor de productie van cacao, is het belangrijk dat luiaards gedurende ten minste een deel van hun levenscyclus van deze leefomgeving gebruik kunnen maken. De auteurs suggereren dat gerichte instandhoudingsinspanningen, zoals het planten van Cecropia-bomen als onderdeel van cacaoboeren-bosbouw, luiaards zouden kunnen helpen in gebieden zoals Costa Rica, waar ze van belang zijn voor het behoud van bos.

Deze studie kan van belang zijn voor het behoud van andere “gespecialiseerde” herbivoren over de hele wereld, als wordt vastgesteld dat de luiaard niet het enige dier is dat op minder begunstigde planten kan overleven. De auteurs merken op dat bossen die regenereren, beter in staat zijn om gespecialiseerde soorten te ondersteunen dan we dachten – en gezien de huidige niveaus van ontbossing wereldwijd, moet dit ons zeker enige hoop voor de toekomst geven.

Nieuwste artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.