Demonstratie Indianen Brasilia

De toenemende ontbossing van de Amazone, kan mogelijk pieken onder Bolsonaro.

Overgenomen uit “The Conversation” 28 januari 2019 en vertaald.

Auteur-van-dit-artikel-Robert-T-Walker

In de 25 jaar dat ik milieuonderzoek in de Amazone heb gedaan, ben ik getuige geweest van de voortdurende vernietiging van ’s werelds grootste regenwoud. Twintig procent ervan is inmiddels ontbost, een gebied dat groter is dan Texas.

Ik kreeg weer hoop toen het milieubeleid bij de millenniumwisseling in werking trad en het tempo van ontbossing van bijna 11.000 vierkante mijl per jaar tot minder dan 2000 in het decennium na 2004, daalde.

Maar een nieuw politiek klimaat in Brazilië, dat al begon voordat president Jair Bolsonaro in januari 2019 aantrad, heeft geleid tot een recente toename van het tempo van het kappen van regenwouden. Let wel, Bolsonaro een voormalig legerofficier heeft de ontwikkeling van de Amazone tot een kernbelofte gemaakt.

De Tapajos-rivier, stroomafwaarts van waar een dam kan worden gebouwd. Robert T. Walker

Het indammen van de Tapajós

Op het spel staat wat er gebeurt in de regio rond de Tapajós, een van de grootste zijrivieren van de Amazone en waar oorspronkelijk ongeveer 14.000 Munduruku indianen hun thuis hebben. De Munduruku zijn tot nu toe met succes aan het lijntje gehouden en lijken hun pogingen op te geven om de Tapajós in de “Mississippi van Brazilië” te veranderen.

De Tapajós-rivier is de laatste ongeschoonde zeewaardige zijrivier van de Amazone. Het stroomgebied eromheen is ongeveer gelijk aan 15 procent van het Braziliaanse Amazonegebied en ongeveer zo groot als Frankrijk. Dit afgelegen gebied heeft veel biodiversiteit en de bomen slaan grote hoeveelheden koolstof op.

Omdat het Amazone-regenwoud veel van de koolstof absorbeert die vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen, beschouwen klimaatwetenschappers het behoud ervan als de sleutel om te voorkomen dat het tempo van de opwarming van de aarde stijgt.

Het stroomgebied van de Tapajos

Het stroomgebied van de Tapajos is een afgelegen Braziliaanse regio in het Amazone regenwoud ongeveer ter grootte van Frankrijk. Er wonen ongeveer 820.000 mensen, waaronder 10 inheemse groepen.

Bron: The Conversation

Brazilië is van plan een reeks grote nieuwe waterkrachtcentrales, waterwegen, spoorlijnen, havens en wegen aan te leggen die logistieke obstakels kunnen overwinnen die de export van grondstoffen en andere goederen belemmeren.

De regering heeft de plannen om een ​​dam van 8.000 megawatt te bouwen in 2016 in het centrum van dit uitgestrekte project opgeschort. Destijds refereerde men aan de ‘onhoudbaarheid van het project, gezien de inheemse component’ en men verklaarde in 2018 dat de bouw van grote dammen gestopt zou worden, dit was voordat Bolsanaro aantrad.

Toch blijven veel waarnemers zich zorgen maken over de manier waarop het presidentschap van Bolsonaro invloed zal hebben op de Munduruku en het regenwoud dat zij beschermen. Groepen zoals International Rivers – een non-profitorganisatie die zich inzet voor de “bescherming van rivieren en de rechten van gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn” – zijn er niet gerust op om de overwinning te verklaren.

Zuid-Amerikaans gambiet

De Amazone-ontwikkelingsplannen van Brazilië maken deel uit van een breder programma dat alle Zuid-Amerikaanse landen omvat. Het initiatief voor de integratie van de regionale infrastructuur van Zuid-Amerika, dat voor het eerst werd opgericht in 2000, is ontworpen om een ​​continentale economie op te bouwen door middel van nieuwe infrastructuur die elektriciteit voor de industrialisatie levert en handel en transport vergemakkelijkt.

Dit initiatief, dat algemeen bekend staat onder de Spaanse en Portugese afkortingen als IIRSA, verandert het Amazonegebied, waarvan 60 procent zich op Braziliaans grondgebied bevindt, in een bron van waterkracht en een transportknooppunt tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Het zal gemakkelijker worden om Braziliaanse sojabonen naar wereldwijde markten te verzenden, en de productie zal uitbreiden en de bevolkingsgroei in de Amazone stimuleren.

De blauwdruk voor dit bod om de Amazone te ontwikkelen, die ook delen van Peru, Bolivia en zes andere landen omvat, roept op tot het bouwen van meer dan 600 dammen, 12.400 mijl van waterwegen, ongeveer 1.2 miljoen mijl aan wegen, een transcontinentale spoorweg en een systeem van havens, veel daarvan in de tropische wildernis.

Nieuwe ontwikkelingsgolf

Bolsonaro heeft de Munduruku nog niet geconfronteerd of concrete acties ondernomen om zijn beloften over de ontwikkeling van de Amazone na te komen. Maar hij heeft stappen genomen die in deze richting wijzen met de ambtenaren die hij heeft geselecteerd voor belangrijke functies. Hij heeft ook verantwoordelijkheden overgedragen voor het afbakenen van inheemse gronden van het ministerie van Justitie naar het ministerie van Landbouw, waar een landbouwlobbyist actief is.

De plannen van de nieuwe Braziliaanse president voor de Amazone komen voort uit decennia van ontbossing na de aanleg van wegen en waterkrachtfaciliteiten in de jaren zestig en zeventig. Deze eerste golf van constructie opende het dunbevolkte gebied voor een toevloed van nieuwkomers en droeg bij aan de vernietiging van ongeveer een vijfde van het bos gedurende vier decennia.

Destijds kwam er een golf van sterker milieubeleid – zoals de strengere handhaving van houtkapwetten, de uitbreiding van beschermde gebieden en de vrijwillige beslissing van sojaboeren om af te zien van het kappen van het bos – waardoor het Braziliaanse ontbossingspercentage na 2000 werd verlaagd. Hetgeen op mij en anderen overkwam dat er een nieuw tijdperk van behoud van de Amazone was aangebroken.

Maar dat was voordat ik de volledige implicaties van het initiatief voor de integratie van de regionale infrastructuur in Zuid-Amerika begreep.

Dit plan is veel ambitieuzer dan eerdere infrastructuurprojecten die tegen het einde van de jaren zeventig voltooid waren, en ik ben ervan overtuigd dat het meer vernietiging brengt.

Mochten alle componenten worden gebouwd, dan zou de nieuwe transport- en energie-infrastructuur waarschijnlijk een nieuwe golf van ontbossing doen ontbranden waarvan ik vrees dat het rampzalige gevolgen kan hebben voor de inheemse gemeenschappen die in de regio wonen. De nieuwe projecten hoeven alleen maar te herhalen wat de eerdere projecten deden. Dit zou totale ontbossing tot 40 procent brengen.

Klimaatwetenschappers zoals Carlos Nobre maken zich zorgen dat deze omvang van het bosverlies de Amazone naar een ‘omslagpunt’ zou duwen en het proces van regeneratie van regen zou ondermijnen, dat de toevoer van water door de Amazone aanvult. Het resultaat zou een droger klimaat in de Amazone zijn, dat al periodes van droogte kent, waardoor bos in savanne over kan gaan. Inheemse volkeren zouden hieronder te lijden krijgen en de biodiversiteit van de Amazone zou verdwijnen.

Een enorme toename van het tempo van ontbossing door de Amazone kan klimaatveranderingen in zowel Zuid- als Noord-Amerika tot stand brengen. Wetenschappers voorspellen dat de neerslag in veel delen van Noord- en Zuid-Amerika, waaronder het zuidoostelijke deel van Zuid-Amerika en de Mississippi River Valley, zou afnemen. De hele wereld zou lijden onder verminderde landbouwproductie in deze twee regio’s, die belangrijke mondiale leveranciers zijn van landbouwproducten zoals maïs en sojabonen.

Wederom toename ontbossing van de Amazone

In 2018 werd 3.050 vierkante mijl van de Braziliaanse Amazone ontbost, bijna twee keer het areaal van 2012.

De aanval op de Amazone

Zeker is dat een deel van deze bouwprojecten in Brazilië al gaande is, met name voor waterkracht. Tot nu toe zijn 140 dammen gebouwd of in aanbouw, met name de Belo Monte Dam aan de rivier de Xingu en de stuwdammen Santo Antônio en Jirau op de rivieren Madeira. Ook hadden de voorgangers van Bolsonaro al enkele beschermde gebieden van de Amazone ingekrompen om ontwikkeling mogelijk te maken.

Deze beschermde stukken land bedekken 43 procent van het Braziliaanse Amazonegebied en zijn essentieel voor het behoud van de biodiversiteit en de opslag van koolstof.

Toen Bolsonaro voor het eerst wereldleiders toesprak op het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, beloofde hij het milieu in zijn land te beschermen – hij noemde het ‘een paradijs’.

Ik blijf echter sceptisch, aangezien hij zijn regering lijkt te bemannen ter voorbereiding op bouwprojecten die de Amazone kunnen verwoesten, waardoor de biodiversiteit wordt verminderd en de ecologische en culturele schatten worden vernietigd.

Nieuwste artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.